Roning
Denne simple og almindelige sportsklub, er noget helt specielt mellem mange andre. Et unikt fællesskab og et sammenhold mellem alle aldre er, hvad der virkelig tændte lysten i mig for at ro. Sammentidig, kan man fordybe sig, udvikle sig og konkurrere på topniveau over mange gode år. Gode oplevelser, fællesskabs-værdier og venskaber fås i Holstebro Roklub
Christian Carlsen
16 år, Ungdomsroer
Hvorfor ror jeg i Holstebro roklub? Det gør jeg fordi sammenholdet og ambitionen er noget helt specielt. I klubben er alle sammen, små som store, og man hjælper hinanden indbyrdes. Når man begiver sig rundt i klubmiljøet, mærker man hurtigt, hvordan roere såvel som trænere lever og ånder for sporten. Derudover er det mest essentielle, at man har gode og trykke rammer for at dyrke den sport man synes er sjov. Derfor ror jeg i Holstebro Roklub
Daniel Stentoft Mogensen
20 år, 2020 ro-talent
Det der fangede mig ved roning var, at det på en gang er teknisk- og fysisk udfordrende! ... er den magi der udløses ved hårdt arbejde. .. en sport, der er organiseret med trænere, der giver mulighed for træne i et elitesportsmiljø
Nanna Bo
19 år, U23 roer
Træningstider

Mandag: 16:00-18:00
Onsdag: 16:00-18:00
lørdag: 10:00-12:00

Roning i skoletiden

I forbindelse med idrætsundervisningen, har eleverne på 6. klassetrin fra Mejrup skole, Halgaard skole og Rolk Krake Skolen mulighed for at stifte bekendtskab med rosporten. Introduktionen er kortfattet, grundet de mange elever, og består i 3 besøg i roklubben mellem sommerferien og efterårsferien. Fokus har været på at alle får prøvet at ro på vandet.

Kort før efterårsferien skal eleverne der ønsker at fortsætte frem til sommerferien melde sig til.

Af praktiske årsager er antallet begrænset til ca. 12-16 elever på klassetrinnet pr. skole, så hvis der er flere end det, som ønsker at afprøve roning resten af året, så kommer der muligvis krav om at man også skal deltage i klubtræning en gang om ugen.

Hvad skal eleverne forvente?

Efter efterårsferien bliver roningen i skoletiden mere seriøs!

Det forventes at de elever der vælger at fortsætte med roning frem til sommerferien, viser interesse for undervisningen, og deltager aktivt i alle de ting som hører med (både og årer skal bæres ind/ud af bådhallen, klargøring af materiel, samt generel hjælpsomhed overfor kammeraterne).

Roklubben prioriterer roning på vandet højt, og bådholdene sammensættes med forskellige formål. Der vil være hold hvor alle er på samme niveau og hold hvor niveauet med vilje er ulige, for på den måde at løfte niveauet hos en enkelt. I den forbindelse er det klart at det ikke kan accepteres hvis en elev nedlægger veto mod at ro med en anden.

Senere på efteråret bliver træningen ofte indendørs, grundet vejret.

Nogle elever har svært ved at motivere sig til at ro i maskinen og er mere optaget af vægttræningsudstyret. Det er vigtigt at gøre sig klar at indendørstræning er mere tid i romaskinerne end ved vægttræningen.

Som en del af skole-klub samarbejdet, får alle elever gratis medlemskab af roklubben frem til sommerferien.
Indmeldelsesformular ved feltet ønsket medlemskab skrives: Skoleroer, og så skolens navn

Både til skoleroning

3 gig-både og 6 Edon scullere

Dobbelt 3'er gig

Båden er bred, så den er søstærk. Desværre er den også tung og derfor svær at håndtere for skoleroerne

Edon sculler

Bådene kan både fungere med og uden pontoner, hvilket gør dem fleksible og meget velegnede til skoleroning