Klubben
Denne simple og almindelige sportsklub, er noget helt specielt mellem mange andre. Et unikt fællesskab og et sammenhold mellem alle aldre er, hvad der virkelig tændte lysten i mig for at ro. Sammentidig, kan man fordybe sig, udvikle sig og konkurrere på topniveau over mange gode år. Gode oplevelser, fællesskabs-værdier og venskaber fås i Holstebro Roklub
Christian Carlsen
16 år, Ungdomsroer
Hvorfor ror jeg i Holstebro roklub? Det gør jeg fordi sammenholdet og ambitionen er noget helt specielt. I klubben er alle sammen, små som store, og man hjælper hinanden indbyrdes. Når man begiver sig rundt i klubmiljøet, mærker man hurtigt, hvordan roere såvel som trænere lever og ånder for sporten. Derudover er det mest essentielle, at man har gode og trykke rammer for at dyrke den sport man synes er sjov. Derfor ror jeg i Holstebro Roklub
Daniel Stentoft Mogensen
20 år, 2020 ro-talent
Det der fangede mig ved roning var, at det på en gang er teknisk- og fysisk udfordrende! ... er den magi der udløses ved hårdt arbejde. .. en sport, der er organiseret med trænere, der giver mulighed for træne i et elitesportsmiljø
Nanna Bo
19 år, U23 roer

Af: Gitte Skovbo, Holstebro Elitesport

Made In Holstebro-prisen er en vigtig pris – her hædrer vi en udøver som har udviklet sig og gjort sig
bemærket i en sådan grad, at vedkommende har gjort sig værdig til at vinde prisen.
Prisen som Årets Talentudvikler er mindst lige så vigtig – uden dygtige talentudviklere ingen talenter.
Meget forskning har gennem de seneste år vist, at det ikke længere kun handler om at nå de berømte
10.000 træningstimer – det er i højere grad miljøet, der er afgørende for, at talenterne udvikler sig og
senere markerer sig på seniorplan.

Her i Holstebro har vi flere stærke talentmiljøer, og der arbejdes rundt omkring i idrætsklubberne seriøst
med udviklingen af talenter. Årets prisvinder er dog en af de klubber som stikker sig ud og som på
mange måder er blevet en klub som er kendt ud over Holstebro Kommunes grænser for sit
talentarbejde.

Klubbens udvikling gennem det sidste årti er bemærkelsesværdig på mange måder. På trods af, at vi på
landsplan taler om en lille idrætsgren med få ressourcer, så har klubben bevist, at en målrettet strategi
om at ville udvikle talenter til seniorlandsholdet, og samtidig holde fødekæden intakt, kan lykkedes.
I forhold til de forskellige bruttolandsholdstrupper, så har klubben i dag udøvere på samtlige
bruttolandshold. 3 udøvere på seniorlandsholdet, 3 udøvere på U23-landsholdet og 8 udøvere på U19-
landsholdet. Bruttotruppen til U18-landsholdet er endnu ikke udtaget, men også her vil der være
udøvere fra Holstebro.

De mange landsholdsudtagelser skal selvfølgelig også ses i lyset af, at klubben siden 2012 har haft en
imponerende medlemsfremgang på hele 60%.

Fra idrætsgrenens specialforbund har vi modtaget følgende skudsmål om klubben:
Klubben er nytænkende. Der støttes op om forbundets talentarbejde og klubben byder ofte ind og er
med til løfte opgaver for forbundet. Klubben arbejder ikke kun for at udvikle egne udøvere, men også
udøvere fra andre klubber og kraftcentre. Klubben siger aldrig nej – og sidst men ikke mindst, så
udfordrer de idrætsgrenen og forbundet på en konstruktiv måde.

Klubben har tre værdier: Fællesskab, styrke og udvikling. Som en udenforstående der ikke er en del af
klubben, skal du ikke have været ret længe i de i øvrigt ikke særligt prangende klublokaler før du ved, at
her er værdier ikke bare noget man skriver på en hjemmeside – nej her er de både nedskrevet, men
hvad der er endnu vigtigere også indarbejdet. Her hersker et fællesskab, hvor store som små spiller en
vigtig rolle. Her trænes på tværs af alder og niveau. Rollemodellerne er tydelige og hjælper og inspirerer
deres yngre holdkammerater på en både rørende, men også effektiv måde.

Klubben er ligeledes båret af ildsjæle og dygtige trænere og ledere. De senere år har klubben arbejdet
meget målrettet med både fastholdelse og rekruttering. Her er der gennem samarbejde med lokale
folkeskoler og Idrætsefterskolen Lægården etableret skoletilbud. Efterskoletilbuddet har qua det gode
talentmiljø tiltrukket flere udøvere fra resten af Danmark.

Visionen for klubben ligger fast. Man sigter efter OL – gerne i 2020, men ellers går man benhårdt efter
at have klubben repræsenteret ved OL i 2024. Et led i denne strategi har været at etablere et
samarbejde med forbund og en Københavns klub omkring ”Made in Holstebro” talenterne som studerer i
København.

Vi er stolte af, at have været med på denne klubs fantastiske udviklingsrejse frem mod at skabe
Danmarks bedste talentmiljø indenfor idrætsgrenen. Er nogen i tvivl så er det naturligvis Holstebro
Roklub, vi taler om. Kæmpe stort tillykke – I får prisen som Årets Talentudviklere. Jeg vil gerne bede 4
herrer, som på hver sin måde enten som træner, leder, ildsjæl eller rollemodel har spillet en stor rolle i
forhold til klubbens udvikling. Freddy Quist, Søren Madsen, Hans Ulriksen og Frederik Taulbjerg – vi vil
gerne byde jer herrop på scenen for at modtage hæderen samt prisen på de 5000 kr. sponseret af
Holstebro Rejsecenter.