Træningstider
NB: Der er også træning på de nævnte tidspunkter i efterårsferien

Mandag: 16:00-17:30
Onsdag: 16:00-17:30
lørdag: 10:00-11:30

Roning i skoletiden

I forbindelse med idrætsundervisningen, har eleverne på 6. klassetrin fra Mejrup skole, Halgaard skole og Rolk Krake Skolen mulighed for at stifte bekendtskab med rosporten. Introduktionen er kortfattet, grundet de mange elever, og består i 3 besøg i roklubben mellem sommerferien og efterårsferien. Fokus har været på at alle får prøvet at ro på vandet.

Kort før efterårsferien skal eleverne der ønsker at fortsætte frem til sommerferien melde sig til.

Af praktiske årsager er antallet begrænset til ca. 10 elever på klassetrinnet pr. skole, så hvis der er flere end det, som ønsker at afprøve roning resten af året, så kommer der muligvis krav om at man også skal deltage i klubtræning en gang om ugen.

Hvad skal eleverne forvente?

Efter efterårsferien bliver roningen i skoletiden mere seriøs!

Det forventes at de elever der vælger at fortsætte med roning frem til sommerferien, viser interesse for undervisningen, og deltager aktivt i alle de ting som hører med (både og årer skal bæres ind/ud af bådhallen, klargøring af materiel, samt generel hjælpsomhed overfor kammeraterne).

Roklubben prioriterer roning på vandet højt, og bådholdene sammensættes med forskellige formål. Der vil være hold hvor alle er på samme niveau og hold hvor niveauet med vilje er ulige, for på den måde at løfte niveauet hos en enkelt. I den forbindelse er det klart at det ikke kan accepteres hvis en elev nedlægger veto mod at ro med en anden.

Senere på efteråret bliver træningen ofte indendørs, grundet vejret.

Nogle elever har svært ved at motivere sig til at ro i maskinen og er mere optaget af vægttræningsudstyret. Det er vigtigt at gøre sig klar at indendørstræning er mere tid i romaskinerne end ved vægttræningen.

Den 5. Januar er der et indendørsstævne i Århus, som inde-træningen vil blive rettet mod. Distancen som der konkurreres på er 3min.

Deltagelse i dette stævne er obligatorisk. Prisen er 250kr.

Som en del af skole-klub samarbejdet, får alle elever gratis medlemskab af roklubben frem til sommerferien.

Er der brug for mere information kan Søren Madsen kontaktes på tlf: 6160 9000

 

Både til skoleroning

3 gig-både og 6 Edon scullere

Dobbelt 3'er gig

Båden er bred, så den er søstærk. Desværre er den også tung og derfor svær at håndtere for skoleroerne

Edon sculler

Bådene kan både fungere med og uden pontoner, hvilket gør dem fleksible og meget velegnede til skoleroning