Regatta
Det der fangede mig ved roning var, at det på en gang er teknisk- og fysisk udfordrende! ... er den magi der udløses ved hårdt arbejde. .. en sport, der er organiseret med trænere, der giver mulighed for træne i et elitesportsmiljø
Nanna Bo
19 år, U23 roer
Hvorfor ror jeg i Holstebro roklub? Det gør jeg fordi sammenholdet og ambitionen er noget helt specielt. I klubben er alle sammen, små som store, og man hjælper hinanden indbyrdes. Når man begiver sig rundt i klubmiljøet, mærker man hurtigt, hvordan roere såvel som trænere lever og ånder for sporten. Derudover er det mest essentielle, at man har gode og trykke rammer for at dyrke den sport man synes er sjov. Derfor ror jeg i Holstebro Roklub
Daniel Stentoft Mogensen
20 år, 2020 ro-talent
Denne simple og almindelige sportsklub, er noget helt specielt mellem mange andre. Et unikt fællesskab og et sammenhold mellem alle aldre er, hvad der virkelig tændte lysten i mig for at ro. Sammentidig, kan man fordybe sig, udvikle sig og konkurrere på topniveau over mange gode år. Gode oplevelser, fællesskabs-værdier og venskaber fås i Holstebro Roklub
Christian Carlsen
16 år, Ungdomsroer

Tiltag ifm. corona

Holstebro Regatta 2021 (gældende regler fra 2020 - opdateres løbende jf. gældende retningslinjer i 2021):

Hej alle,

I forbindelse med den kommende Holstebro Regatta vil vi lige orientere om vores tiltag og forventninger til jer som deltagende klubber.

 • Der er toiletter/håndvaske i dommertårn, roklubben, kajakklub og i toiletvogn ved roklubben. Der er opsat 4 udendørs køkkenvaske til opvask og håndvask ved toiletvogn.
  Der er håndsæbe og håndsprit til rådighed, men vi anbefaler at klubberne også selv medbringer håndsprit.
  Alle håndklæder er skrottet til fordel for éngangs papirhåndklæder.
 • Der er bad og omklædning i roklubben samt kajakklubben. Der er opsat skilte ved omklædningsrummene med anvisning af max antal personer på samme tid i lokalerne. Disse skal overholdes! 
  Opholdsrum og træningssal må ikke benyttes af andre end Holstebro Roklub af hensyn til smittefare.
 • Der sørges for jævnlig rengøring og afspritning af overflader/håndtag mm.
 • Vi henstiller til at alle sørger for god håndhygiejne og sørger for at holde afstand til hinanden.
 • Vi anbefaler at man medbringer ekstra skiftetøj, da der kan være længere ventetid på at komme i bad – men da vi også har inddraget kajakklubbens omklædning og bad, så er der reelt flere brusere til rådighed end normalt.
  Dog er der ikke plads til så mange ad gangen i selve omklædningsrummene.
  Klubberne kan evt. medbringe telt/pavillion til brug for omklædning af jeres roere.
 • På vores hjemmeside kan I også finde færdselsregler på søen.
 • På tilskuerpladserne ved dommertårnet skal man som udgangspunkt sidde ned - medbring evt. tæppe el. lign. 
  Der er kun adgang for rorere, trænere, ledere og hjælpere.
  Husk at holde 1 m afstand til hinanden! Der vil gå vagter rundt og kontrollere at retningslinjerne overholdes.
 • Øvrigt publikum henvises til den modsatte side af søen af hensyn til forsamlingsforbuddet.

 • Der vil være opsat skilte på bådplads, tilskuerplads og teltplads med retningslinjer for corona samt henvisning af udefrakommende til den modsatte side af søen.
 • Vejret ser ud til at være med os, så vi kan holde afstand i det gode vejr.
  Skulle det regne må I ikke stimle sammen ved/i bådhallen – der må vi henvise til at kravle i jeres telte, eller sørge for at have regntøj med.
 • Husk at både og årer der deles af flere roere skal vaskes af med sæbe på kontaktflader og håndtag ved skift mellem roere – der vil være sprayflasker med sæbevand og rent vand til rådighed ved indgangsbroen.

 • Bådnumre vil blive afsprittet inden udlevering til nye klubber i regattakontoret
  Medaljer vil ikke blive lagt om halsen på deltagerne – deltagerne skal selv tage dem fra bakken ved præmieoverrækkelse.

 • For dommerne har vi sprit samt mundbind til rådighed. Kontrol af hælestropper mm. vil ske på normal vis for 1x og 2x/2-, men de 4ere og 8ere vil blive inspiceret på bukke for at undgå for tæt kontakt med roerne.
 • Husk at holde afstand!