Tilbage til blog oversigten
onsdag 2. juni 2021 kl. 15:23
Indkaldelse til Generalforsamling i Holstebro roklub 2021
Indkaldelse til Generalforsamling i Holstebro roklub 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det foregående år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse og drøftelse af klubbens aktiviteter i det kommende år, af budget for det
 5. nye regnskabsår, og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand
  1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 7. Bestyrelsen ønsker yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter til bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisor suppleant
 10. Behandling af indkomne forslag
 11. Eventuelt

Vel mødt,

På vegne af Holstebro Roklubs bestyrelse

Daniel Stentoft Mogensen

Nyheder

På denne side kan du følge med i diverse nyheder i Holstebro Roklub.
Her vil der blive opdateret om resultater, træningslejr og diverse events.